Tải – Download Driver máy in hoá đơn Xprinter 

Xprinter

Driver máy in hóa đơn – Máy in nhiệt Xprinter 80mm
Dành cho tất cả các model

Driver máy in hoá đơn Xprinter 58m
Dành cho tất cả các model

Tải – Download Driver máy in hoá đơn Xprinter

For Model: XP-C58A/XP-581IQ/XP-C58H/XP-581IIK/XP-T58K/XP-58IL/XP-T58L/XP-T58H/XP-C58K/XP-58IIK

Driver máy in hóa đơn Xprinter 76mm
Dành cho phiên bản: XP-Q200, XP-A260H, XP-A200H, XP-V320N, XP-K200L
80 mm Receipt Printer Drivers
For Models: XP-T890H, XP-S200M/ XP-S260M/ XP-S300M, XP-S300L, XP-E200M / XP-E260M/ XP-E300M
80 mm Receipt Printer Drivers
For Models: XP-A260M , A300M/XP-V320N , XP-V330N, XP-S300N / S200N, XP-S300H / S200H
80 mm Receipt Printer Drivers
For Models:XP-V323H/330H,XP-E230H/E300H, XP-E200L/E260L,XP-D300M
80 mm Receipt Printer Drivers
For Models: XP -R330H,XP-A260N,XP-D230H/ XP-D300H,XP-T230L /T300L

Tải – Download Driver máy in hoá đơn Xprinter

2-inch Máy in tem nhiệt for Windows
For models: XP-236B, XP-233B, XP-243B, XP-237B, XP-235
3-inch Máy in tem nhiệt for Windows
For models: XP-365B/ XP-303B/ XP-350B/350BM/ XP-370B/370BM
4-inch máy in tem nhiệt for Windows
For models: XP-470B/ XP-420B/ XP-450B /XP-DT427B/ XP-DT108B
Máy in mã vạch chuyển nhiệt (sử dụng ribbon)
XP-TT425B, XP-TT426B/437B, XP-TT428B/436B, XP-TT424B/434B, XP-H500B/H500E, XP-H400B/H400E
Opos Receipt Printer Driver

Xprinter Application

X-label for Android
Label printer APP
Receipt printer series test App
Android test APP

SDK

Windows JsPrinterDll LPT
Windows JsPrinterDll USB
Windows SDK
IOS SDK
Android SDK
Windows JsPrinterDll LAN

Neutral Drivers

Neutral Receipt Printer Driver for Mac
Neutral Receipt Printer Driver for Windows
Neutral Receipt Printer Driver for Linux
Neutral Receipt Printer Driver for Opos
Applicable Model
4 Inch Barcode Label Printer Driver for Windows
4 Inch Barcode Label Printer Driver for Linux
4 Inch Barcode Label Printer Driver for Mac
3 Inch Barcode Label Printer Driver for Windows
2-inch Barcode Label Printer Driver for Windows

Mua máy in Xprinter ở đâu?

MEGAPOS phân phối máy in hóa đơn và máy in mã vạch Xprinter chính hãng với giá rẻ. Quý khách có nhu cầu hãy liên hệ với MEGAPOS. Xin cảm ơn!

MEGAPOS tư vấn