Tải – Download Driver máy in Xprinter 

Xprinter

Driver máy in hoá đơn Xprinter 80m Dành cho tất cả các model=> DOWNLOAD

Driver máy in hoá đơn Xprinter 58m Dành cho tất cả các model => DOWNLOAD

Driver máy in bill hoá đơn

Các máy in: XP-C58A/XP-581IQ/XP-C58H/XP-581IIK/XP-T58K/XP-58IL/XP-T58L/XP-T58H/XP-C58K/XP-58IIK => DOWNLOAD

Driver máy in hóa đơn Xprinter 76mm => DOWNLOAD
Dành cho các máy in: XP-Q200, XP-A260H, XP-A200H, XP-V320N, XP-K200L => DOWNLOAD
80 mm Receipt Printer Drivers: XP-T890H, XP-S200M/ XP-S260M/ XP-S300M, XP-S300L, XP-E200M / XP-E260M/ XP-E300M,…v.v => DOWNLOAD
80 mm Receipt Printer Drivers: XP-A260M , A300M/XP-V320N , XP-V330N, XP-S300N / S200N, XP-S300H / S200H,…v.v => DOWNLOAD
80 mm Receipt Printer Drivers: XP-V323H/330H,XP-E230H/E300H, XP-E200L/E260L,XP-D300M,…v.v => DOWNLOAD
80 mm Receipt Printer Drivers: XP -R330H,XP-A260N,XP-D230H/ XP-D300H,XP-T230L /T300L,…v.v => DOWNLOAD

Driver máy in tem nhãn mã vạch Xprinter

2-inch Máy in tem nhiệt for Windows:  XP-236B, XP-233B, XP-243B, XP-237B, XP-235,…v.v => DOWNLOAD
3-inch Máy in tem nhiệt for Windows: XP-365B/ XP-303B/ XP-350B/350BM/ XP-370B/370BM,…v.v
=> Windows DOWNLOAD  | MacOS DOWNLOAD
4-inch máy in tem nhiệt
For models: XP-470B/ XP-420B/ XP-450B /XP-DT427B/ XP-DT108B,…v.v
=> Windows DOWNLOAD   | MacOS DOWNLOAD
Máy in mã vạch chuyển nhiệt (sử dụng ribbon): XP-TT425B, XP-TT426B/437B, XP-TT428B/436B, XP-TT424B/434B, XP-H500B/H500E, XP-H400B/H400E,…v.v => DOWNLOAD
Opos Receipt Printer Driver => DOWNLOAD
Xprinter Application
X-label for Android => DOWNLOAD
Label printer APP => DOWNLOAD
Receipt printer series test App => DOWNLOAD
Android test APP => DOWNLOAD

SDK

Windows JsPrinterDll LPT => DOWNLOAD
Windows JsPrinterDll USB => DOWNLOAD
Windows SDK => DOWNLOAD
IOS SDK => DOWNLOAD
Android SDK => DOWNLOAD
Windows JsPrinterDll LAN => DOWNLOAD

Neutral Drivers

Neutral Receipt Printer Driver for Mac => DOWNLOAD
Neutral Receipt Printer Driver for Windows => DOWNLOAD
Neutral Receipt Printer Driver for Linux => DOWNLOAD
Neutral Receipt Printer Driver for Opos
Applicable Model => DOWNLOAD
4 Inch Barcode Label Printer Driver for Windows => DOWNLOAD
4 Inch Barcode Label Printer Driver for Linux => DOWNLOAD
4 Inch Barcode Label Printer Driver for Mac => DOWNLOAD
3 Inch Barcode Label Printer Driver for Windows => DOWNLOAD
2-inch Barcode Label Printer Driver for Windows => DOWNLOAD
Phần mềm in tem Bartender 10 => DOWNLOAD

Mua máy in Xprinter ở đâu?

MEGAPOS phân phối máy in hóa đơn và máy in mã vạch Xprinter chính hãng với giá rẻ. Quý khách có nhu cầu hãy liên hệ với MEGAPOS. Xin cảm ơn!

MEGAPOS tư vấn